TRIUP​ Fair ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

TRIUP​ Fair การจัดงาน คราวนี้ มีเป้าหมายที่จะชวนหน่วยงานในระบบนิเวศ

TRIUP​ Fair มาร่วมกันเคลื่อนใน 3 ธีมจุดมุ่งหมาย โดยจะด้วยกันส่งผลพวงข้างใน 5 ปี สำหรับการสัมมนาปรึกษาขอคำแนะนำคราวนี้ ได้มีการยอมรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้แทนที่ประชุมอุตสาหกรรม เป็นต้นว่า ประธานสถาบันสิ่งใหม่เพื่ออุตสาหกรรม ประธานกรุ๊ปอุตสาหกรรมการพิมพ์และก็บรรจุภัณฑ์ ประธานกรุ๊ปอุตสาหกรรมสมุนไพร ประธานกรุ๊ปเครื่องจักรการกสิกรรม ประธานกรุ๊ปเทคโนโลยีชีวภาพ TRIUP​ Fair ประธานกรุ๊ปยา ประธานกรุ๊ปน้ำตาล รองประธานอุตสาหกรรมพลังงานหมุนวน เลขาธิการกรุ๊ปอุตสาหกรรมผู้สร้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ และก็ผู้ตัดสินที่ประชุมอุตสาหกรรมที่เมืองไทย เกี่ยวกับหนทางสำหรับในการเลือกใจความสำคัญย่อยของแต่ละธีมมาทดสอบขับด้วยกัน

โดยการจัดงาน  นอกเหนือจากที่จะเป็นการด้วยกันของหน่วยงานในระบบนิเวศสำหรับการขับนำ ววน. ไปยกฐานะระดับความสามารถสำหรับในการแข่งด้านเศรษฐกิจแก่ประเทศแล้ว ในมุมของผู้ประกอบธุรกิจต่างๆจะได้รับคุณประโยชน์เพราะเหตุว่าด้านในงานจะเป็นการเปิดพื้นที่ให้ภาคเอกชน กรุ๊ปผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมต่างๆได้เจอ Solution ที่รองรับความต้องการในภาคอุตสาหกรรมจุดหมาย ซึ่งการจัดงานคราวนี้นับว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญในทางการผลิตผลพวงในการพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งสังคมของประเทศทีแรกของไทย “มหกรรมช่วยเหลือการใช้คุณประโยชน์จากงานศึกษาเรียนรู้และค้นคว้าและทำการวิจัย TRIUP​ Fair” ตอกย้ำซ้ำเติมค่า พระราชบัญญัติ ผลดีผลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยแล้วก็ของใหม่ฉบับใหม่

TRIUP​ Fair

ปลดล็อกความเป็นเจ้าของ ให้ต่อยอด แล้วก็ใช้งานได้จริงสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าและก็สิ่งใหม่ (สป.อว.) โดย ที่ทำการคณะกรรมการเกื้อหนุนวิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้า รวมทั้งสิ่งใหม่ (สกสว.) รวมทั้ง หน่วยบริหารแล้วก็จัดแจงทุน (PMU) ร่วมกับแนวร่วมโครงข่าย รวม 17 หน่วยงาน จัดงาน “มหกรรมสนับสนุนการใช้คุณประโยชน์จากการค้นคว้าวิจัย หรือระหว่างวันที่ 4 – 6 เดือนเมษายน 2565ในชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าสามย่าน มิตรทาวน์ เพื่อติดต่อให้ภาคส่วนต่างๆทั้งยังนักค้นคว้า ชุมชนศึกษาค้นคว้า ผู้ประกอบกิจการ ตลอดจนพสกนิกรทั่วๆไป ได้ใส่ใจทราบและก็มองเห็นคุโณปการของ “พ.ร.บ.สนับสนุนการใช้ผลดีผลจากงานวิจัยแล้วก็สิ่งใหม่ พุทธศักราช 2564” ด้วยกันปลดล็อคผลที่เกิดขึ้น

จากงานวิจัยของเมืองไทย ให้เติบโตแล้วก็มีการใช้ประโยชน์อย่างเต็มสมรรถนะ

โดยมี ศาสตราจารย์ดร.นพ.สิริโอกาส ทรงศิสวย ปลัดกระทรวง อว., ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว., ศาสตราจารย์ดร. ศุภชัย บัวหลวงนากุล รองปลัดกระทรวง อว. คณะผู้บริหารและก็แขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน ศาสตราจารย์เกียรติยศ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าแล้วก็สิ่งใหม่ (กสว.) ประธานพิธีการเปิดงาน เอ่ยถึงสิ่งที่ทำให้เกิดการผลักดันและสนับสนุน พระราชบัญญัติ ช่วยเหลือการใช้คุณประโยชน์ผลที่เกิดจากงานวิจัยรวมทั้งของใหม่ พุทธศักราช 2564 พระราชบัญญัติ ฉบับใหม่ และก็ การจัดงาน TRIUP​ Fair ว่า “ประเทศของพวกเรากำลังไปสู่เศรษฐกิจฐานของใหม่ แม้กระนั้นยังเจอปัญหาแล้วก็คือปัญหามานานนับ 10 ปี ที่ทำให้ผลที่ได้รับจากงานวิจัยมิได้รับการต่อยอดแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริง

โดยเหตุนี้การมี พระราชบัญญัติ เกื้อหนุนการใช้ผลดีผลที่ได้รับจากงานวิจัยแล้วก็สิ่งใหม่ พุทธศักราช 2564 จะช่วยปลดล็อกความเป็นเจ้าของผลของงานวิจัยและก็ของใหม่ที่เกิดขึ้นจากงบประมาณส่งเสริมของภาครัฐกระทั่งสำเร็จเสร็จ โดยเมืองที่มีบทบาทสำหรับการมอบทุนเกื้อหนุน คนรับทุนหรือนักค้นคว้ามีสิทธิเป็นเจ้าของผลงาน ซึ่ง พระราชบัญญัติ นี้จะมีผลให้งานศึกษาทำการค้นคว้าและทำการวิจัยถูกใช้ประโยชน์ ทั้งยังยังสร้างเสริมความสามารถปรับปรุงให้ราษฎรมีความสุขกายสุขใจ ตลอดจนภาคการสร้าง

ทำให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตและก็สามัญชนมีรายได้สูงมากขึ้นเป็นต้นว่าการจัดแสดงผลลัพธ์งานศึกษาค้นคว้าวิจัย ที่ได้รับรางวัล Prime Minister’s TRIUP Awards for Research Utilization with High Impact หรือรางวัลผลที่เกิดจากงานวิจัยแห่งชาติที่ก่อให้เกิดผลเสียสูงรายปี 2565 ตามเกณฑ์การใคร่ครวญผลงาน ด้วยแนวทางลงคะแนนร่วมกับการอภิปรายความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆปริมาณ 19 ท่าน จากผลงานทั้งหมดทั้งปวงที่ผ่านการไตร่ตรอง 119 โครงงาน ดังเช่นว่า

TRIUP​ Fair

1. สาขาเทคโนโลยีที่สมควร (Appropriate Technology)

รางวัลระดับดีเลิศ อาทิเช่นผลงาน “เทคโนโลยีและก็การถ่ายทอดความรู้เพื่อการจัดการโรคเกิดใหม่สำหรับฟาร์มปลานิลและก็ปลานิลแดงในประเทศไทยแล้วก็ต่างแดน” ได้รับโล่รางวัลแล้วก็ใบประกาศเกียรติจากนายกฯ รวมทั้งเงินรางวัลจากกองทุนช่วยเหลือ ววน. ปริมาณ 500,000 บาท

รวมทั้งรางวัลระดับที่ค่อนข้างไม่ดี ปริมาณ 2 ผลงาน ยกตัวอย่างเช่น “ข้าวประเภทใหม่จากเทคโนโลยีลำไอออน​เพื่อเพิ่มผลิตผลให้กับเกษตรกรไทย” แล้วก็ “แพลตฟอร์มบริหารจัดแจงปัญหาเมืองผ่านระบบคุยอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์” อีกทั้ง 2 ผลงาน ได้รับใบประกาศเกียรติจากประธาน กสว. แล้วก็เงินรางวัลจากกองทุนสนับสนุน ววน. ปริมาณ 100,000 บาท

2. สาขาเทคโนโลยีระดับสูง (Deep Technology)

รางวัลระดับที่ถือว่าไม่ดี ปริมาณ 3 ผลงาน ตัวอย่างเช่น 1. “การพัฒนาพื้นทางลานกรีฑา สนามกีฬา แล้วก็ลานสารพัดประโยชน์จากยางธรรมชาติ” 2. “ปุ๋ยคีเลตธาตุอาหารเพื่อรีบการก้าวหน้าของพืช” แล้วก็ 3. “ลวดจัดฟันสิ่งของเฉลี่ยวฉลาดเพื่อทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นการจัดฟันของชาวไทย” โดยทั้งยัง 3 ผลงาน ได้รับใบประกาศเกียรติจากประธาน กสว. แล้วก็เงินรางวัลจากกองทุนช่วยเหลือ ววน. ปริมาณ 100,000 บาท ส่วนรางวัลระดับดีที่สุด ในปีนี้ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

รวมทั้ง ผลงานต่างๆของหน่วยงานที่เอามานำเสนอ โดยแบ่งธีมแสดงผลงานออกเป็น 5 ธีมดังเช่น ธีมที่ 1 ผลงานเด่นด้านการแพทย์ เช่น N95 Mask, ชุดตรวจค้นแอนติเจน, สิ่งใหม่เครื่องฟอกอากาศแบบสร้างออกซิเจนบวก-ลบ และก็ตรวจยีน “โรคมะเร็งเต้านม” ฯลฯ ธีมที่ 2 ผลงานเด่นทางด้าน AI ดังเช่น แพลตฟอร์มรักษาความปลอดภัยของเมือง ธีมที่ 3 ผลงานเด่นทางด้านของกินค่าสูง อาทิเช่น การผลิตประสิทธิภาพอุตสาหกรรมด้านสารให้กลิ่นรสในประเทศไทย ธีมที่ 4 ผลงานเด่นทางเศรษฐกิจรากฐาน ดังเช่นว่า น้ำเพื่อการกสิกรรม…ด้วยระบบน้ำหยดสำหรับมันสำปะหลังรวมทั้งอ้อย แล้วก็ ธีมที่ 5 ผลงานเด่นด้านสภาพแวดล้อม

ได้แก่ ระบบวิเคราะห์แล้วก็อุปกรณ์ประเมินลักษณะการทำงานของโรงงาน

ผลิตความเย็นสำหรับระบบปรับอากาศในเมืองอัจฉริยะ สะท้อนให้มีความเห็นว่า TRIUP​ Fair เมืองไทยมีการวิจัยที่พร้อมใช้ประโยชน์อยู่จำนวนไม่ใช่น้อย แล้วก็ การปลดล็อคคราวนี้ จะเป็นการปลดล็อคครั้งสำคัญของแวดวงศึกษาค้นคว้าไทย รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุข้าล ผู้อำนวยการที่ทำการคณะกรรมการช่วยเหลือวิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าแล้วก็ของใหม่ (สกสว.) กล่าวเพิ่มว่า นอกเหนือจากผลงานของใหม่ ซึ่งสามารถสร้างผลพวงสูงทั้งยังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม

 

และก็สภาพแวดล้อมแล้ว ด้านในงานมีกิจกรรมนานัปการและก็บ่งบอกถึงถึงการใช้ผลดีจาก พระราชบัญญัติ ดังที่กล่าวถึงแล้ว เป็นต้นว่า ตลาดทรัพย์สินทางปัญญา ดูหนังออนไลน์ 4k 88 พร้อมพูดจาเพื่อขอใช้สิทธิ โซนสถานพยาบาลให้คำแนะนำทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็กฎข้อบังคับ โซนแนวนโยบายสนับสนุน ววน. โซนแผน ววน. แล้วก็โปรแกรมการมอบทุน สำหรับผู้พอใจเรื่องแผนแล้วก็งบประมาณหรือทุนช่วยเหลือ โซนร้านขายของของใหม่ สำหรับราษฎรทั่วๆไปได้มองเห็นแบบอย่างของสิ่งใหม่จากการค้นคว้าวิจัยที่ออกสู่ตลาดแล้ว

โซนแสดงผลลัพธ์งานค้นคว้าวิจัยแล้วก็ของใหม่ สะท้อนว่าพวกเราจะก้าวตามทันประเทศอื่นด้านงานค้นคว้าวิจัย เทคโนโลยีแล้วก็สิ่งใหม่ รวมทั้งยังมีโซนสินเชื่อเพื่อนฝูงวัตบาป โซนเทรนนิ่ง โซนพูดจาธุรกิจ โซนเวทีกึ่งกลาง ที่มีการสนทนาเรื่องต่างๆในนานัปการมุมโดยวิทยากรมากเรื่องมากความรู้เรื่องรู้ราวสามารถกว่า 20 ท่าน ใน 7 เวที อาทิเช่น สนทนา “Journey to Commercialization : การปลดล็อคการใช้คุณประโยชน์การวิจัย สู่ตลาด” ตลอดจนเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงที่บรรลุผลสำเร็จ กรณีของการศึกษาทำการค้นคว้าและทำการวิจัยสู่ละครทีวี อย่าง ละครเจ้าพระยาสู่อิระวดี แล้วก็การผลิตรถไฟฟ้ารางค่อยที่แสดงประสิทธิภาพของนักค้นคว้าไทยซึ่งเกิดเรื่องใหม่รวมทั้งเป็นโชว์เคส ประสบการณ์งานค้นคว้าวิจัยที่ทุกคนพึงพอใจอย่างยิ่ง

TRIUP​ Fair

แต่ การจัดงานในคราวนี้ สกสว.แล้วก็หน่วยงานร่วมจัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้างหลังการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ จะนำไปสู่ปริมาณสิทธิบัตรมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการใช้ประโยชน์ผลวิจัยแล้วก็ของใหม่มากขึ้นอย่างก้าวกระโจน ซึ่งจะเป็นสาระสำคัญสำหรับการสร้างผลพวงเชิงเศรษฐกิจและก็สังคม โดยมีเป้าหมายเพิ่ม GDP ของประเทศ 1.5% จากการลงทุนด้าน ววน. รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และก็พลเมือง สำหรับการนำผลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัย ของใหม่ไปต่อยอด ปรับแต่งกรรมวิธีการผลิตแล้วก็บริการ แปลงประเทศสู่เศรษฐกิจฐานของใหม่ถัดไป

นักค้นคว้า จุฬาฯ ตรวจสอบพื้นที่น้ำหลากผ่านดาวเทียม ประเมินความย่ำแย่จากใต้ฝุ่นผงโนรู ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานักศึกษาค้นคว้าจุฬาลงแขนณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยผลประเมินความย่ำแย่วิกฤตอุทกภัย จากใต้ฝุ่นละอองโนรู ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เจออุทกภัยพื้นที่ 1,383,017 ไร่ ภาคการกสิกรรมเสียหาย 108,975 ไร่ ค่าความเสื่อมโทรมอยู่ที่ 609 ล้านบาท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เหล่ากออำนาจ สุทธิความสนุก สาขาวิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงมือณ์มหาวิทยาลัย เผยออกมาว่า ได้รับการช่วยส่งเสริมจากที่ทำการการศึกษาทำการค้นคว้าและทำการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าแล้วก็ของใหม่ (อว.) ภายใต้แผนงานที่มีความสำคัญในการรบจุดหมาย (Spearhead) ทางด้านสังคม แผนงานการจัดการจัดแจงน้ำปีที่ 2 เพื่อให้คะแนนกระทบรวมทั้งความเสื่อมโทรมจากพายุหมุนโนรู ในเขตที่ลุ่มเจ้าพระยา

เหตุเพราะช่วงปลายก.ย. 2565 ก่อนหน้านี้ ได้กำเนิดไต้ฝุ่นโนรู ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ของเมืองไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภาคกึ่งกลางแล้วก็ภาคอีสาน ซึ่งการคาดการณ์ความย่ำแย่ ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการซึ่งสามารถส่งเสริมการวางเป้าหมายการจัดการจัดแจงการเสี่ยงได้เพื่อลดผลพวงด้านเศรษฐกิจรวมทั้งสังคมกับสามัญชนในพื้นที่เยอะที่สุด

การสำรวจพื้นที่ใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจาก GISTDA แค่นั้น เพื่อกระทำประเมินจากข้อมูลหลักทางกายภาพก่อนหน้าที่ผ่านมา ดังเช่น พื้นที่อุทกภัย พื้นที่ปลูกข้าว และก็ให้คะแนนกระทบทางด้านเศรษฐกิจในแบบอย่างเงินสด โดยผลของการประเมินพื้นที่น้ำหลาก และก็ความเสื่อมโทรม จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม พบว่า พื้นที่น้ำหลากในเขตที่ลุ่มเจ้าพระยา 1,383,017 ไร่ โดยมีพื้นที่อุทกภัยโดยมากในจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอยุธยา สุพรรณ ราว 427,263 405,302 และก็ 206,287 ไร่ เป็นลำดับ

พื้นที่ที่นาข้าวที่ถูกอุทกภัย 108,975 ไร่ โดยมีพื้นที่ท้องนาข้าวที่ถูกน้ำหลากส่วนมากในจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอยุธยา โดยประมาณ 41,293 18,269 และก็ 15,842 ไร่ เป็นลำดับ แล้วก็ความทรุดโทรมของที่นาข้าวที่ถูกน้ำหลาก 609 ล้านบาท โดยมีความทรุดโทรมโดยมากในจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดสิงห์บุรี อยุธยา 213 118 และก็ 94 ล้านบาทเป็นลำดับ

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้รายงานเหตุการณ์แล้วก็การจัดการจัดแจงน้ำว่ามี เหตุการณ์น้ำท่วมในชุมชนเมืองและก็พื้นที่ทำการเกษตร 32 จังหวัด ภาคเหนือ 7 จังหวัด TRIUP​ Fair จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุทัยธานี และก็จังหวัดสุโขทัย ภาคกึ่งกลาง 10 จังหวัด จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี อยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสระบุรีแล้วก็จังหวัดนครปฐม ภาคอีสาน 12 จังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภูเขา

ชัยภูมิ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดโคราช จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ แล้วก็จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคทิศตะวันออก 3 จังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี และก็จังหวัดนครนายก ซึ่งในเวลานี้วิกฤตน้ำหลากได้ทวีความร้ายแรงขึ้นเรื่อยในภาคอีสาน และก็จะนำมาซึ่งการทำให้ความย่ำแย่เยอะขึ้นเหมือนกัน จะต้องติดตามเหตุการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด รวมทั้งใช้วัดผลถัดมาตรการที่ใช้กันถัดไป